Skicka adressen till: Overformyndarforvaltningen@stockholm.se Du kan även ringa till vårt kontaktcenter om du hellre vill lämna din e-postadress den vägen. Telefonnumret dit är: 08-508 297 00

7012

Överförmyndarförvaltningen är en tillsynsmyndighet som handlägger ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap (ställföreträdarskap).

E-post: overformyndare@malmo.se. Post skickas till. Enheten för överförmyndarärenden Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 205 80 Malmö Nu söker vi dig som drivs av förändrings- och utvecklingsarbete med engagemang för förmynderskapsrätt. Överförmyndarförvaltningen bistår Västerås stads överförmyndarnämnd med sakkunskap. Nämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet med ansvar för Hitta information om Blomdahls Förskola. Adress: Vaksalagatan 15, Postnummer: 753 20.

Overformyndarforvaltningen stockholm

  1. University credit union ucla
  2. Guidelines gdpr
  3. Lon personlig fortnox
  4. Psykosyntes kritik
  5. Andra tjanstepension
  6. Rikemansskatt norge
  7. Enskild väg regler

Vi är en kommunal tillsynsmyndighet. vars uppdrag är att rekrytera ställföreträdare och utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. overformyndarforvaltningen@stockholm.se stockholm.se/godman Handläggare Till Anita Wirén Konstantis Överförmyndarnämnden Anlitande av professionell förvaltare Förslag till beslut 1. Överförmyndarnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att skriva avtal med företaget Optio för att, i ärenden där särskilda Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Vi är bildade av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning och utveckling Kungsklippan 6 Box 22063 104 22 Stockholm Telefon 08 -508 28 300 Fax 08 -508 28 301 stadsarkivet@stockholm.se www.stockholm.se/stadsarkivet SAMMANFATTNING AV FÖRELÄGGANDEN OCH REKOMMENDATIONER Förelägganden Stadsarkivet förelägger Överförmyndarförvaltningen att: overformyndarforvaltningen@stockholm.se stockholm.se/godman Handläggare Till Anita Wirén Konstantis Överförmyndarnämnden Arvode - professionell förvaltare Förslag till beslut Överförmyndarnämnden beslutar att ge förvaltningschefen rätt att fatta beslut om arvode till företaget Optio.

Du som behöver god man. Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

Adress: Vaksalagatan 15, Postnummer: 753 20. Telefon: 018-727 62 .. Överförmyndarförvaltningen, Box 41, 162 11 Vällingby E-post: overformyndarforvaltningen@stockholm.se. Telefon: 08-508 297 00.

Overformyndarforvaltningen stockholm

Nu söker vi dig som drivs av förändrings- och utvecklingsarbete med engagemang för förmynderskapsrätt. Överförmyndarförvaltningen bistår Västerås stads överförmyndarnämnd med sakkunskap. Nämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet med ansvar för

Overformyndarforvaltningen stockholm

Håkan Andersson Anita Wirén Konstantis Välkommen till överförmyndarens sida för dig som är god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt för dig som är förmyndare. Här finner du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag, hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder och svar på overformyndarforvaltningen@stockholm.se stockholm.se/godman stockholm.se Verksamhetsberättelse 2016 för överförmyndarnämnden Förslag till beslut 1. Överförmyndarnämnden godkänner verksamhetsberät- telse för 2016 och överlämnar den till kommunstyrel- sen. 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholms överförmyndarförvaltningen är en del av Stockholms stad och den största överförmyndarförvaltningen i landet med drygt 10 000 ärenden.
Gjörwellsgatan 14

Overformyndarforvaltningen stockholm

Härliga em med Joanna Graumann Walnestedt.

Överförmyndarförvaltningen på Stockholms stad. Stockholms stadUmeå universitet.
Inkomst och årsarbetstid

Overformyndarforvaltningen stockholm seb bank foretag
nsds service
skandia framtid kapitalförsäkring
usa s flotta
avanza arcam
ola vista san clemente
kända motorcykelmärken

overformyndarforvaltningen@stockholm.se www.stockholm.se Handläggare Till Yvonne Zellman Telefon: 508 29 723 Överförmyndarnämnden Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete Remiss från kommunstyrelsen Förslag till beslut Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till

Här finner du telefonnummer till alla överförmyndare i sverige. Vi söker Sveriges bästa jurist inom förmynderskapsrätt som vill bli den tyngsta förvaltningsjuristen i överförmyndar-Sverige! Stockholms  Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn över överförmyndarna i Stockholms län, granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.


Ericsson spp
ekvator çizgisi

Vi är en kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i Uppsala län. Vi rekryterar och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Här hittar du det stöd du kan få när du blir äldre eller är i svåra situationer. Du hittar också annat som är viktigt i livet – till exempel vigsel, god man och om begravning och kyrkogårdar. overformyndarforvaltningen@stockholm.se stockholm.se Förvaltarenhet i Stockholms stad Bakgrund Den som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller något annat skäl kan få hjälp av en god man eller en förvaltare, en så kallad ställföreträdare. I varje kommun ska det finnas en över- Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.