Man har under normala omständigheter alltid rätt att ta del av sekretesskyddad information som rör en själv. Utlämnande av handling. Kommunen har endast 

7807

Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap.

Se hela listan på riksarkivet.se Jag har begärt att få ta del beräkningsunderlaget (formeln) som används av Kammarkollegiet för att beräkna storleken. Kammarkollegiet avböjer att lämna ut denna och hävdar att det är ett arbetsmaterial och därmed ingen allmän handling. Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s.

Rätt att ta del av allmän handling

  1. Renoveringsobjekt till salu italien
  2. Besiktningsman byggnation
  3. Verbal tvist
  4. Fallskydd brunnar
  5. Utdelningsadress betyder

I vissa fall gäller det också handlingar hos andra än myndigheter, exempelvis hos bolag eller stiftelser som en kommun eller en region utövar ett rättsligt bestämmande inflytande i. Rätt att ta del av allmän handling. I målet hade Riksdagsförvaltningen avslagit en begäran om att få ta del av en e-postlogg avseende en viss angiven riksdagsledamot respektive att få en sammanställning över all e-post som skickats till och från riksdagsledamoten. Denna innebär att gemene man ska få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, så kallade offentliga handlingar. För att fastställa om en handling är offentlig finns en del steg man ska kunna "bocka av". Det första man ska göra är att fastställa att det handlar om en allmän handling enligt 2:3 TF här.

I enlighet med reglerna i Tryckfrihetsförordningen (TF) har var och en rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar vid en svensk myndighet.

Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges  Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess. Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att   4 dagar sedan Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter  8 apr 2021 Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan  29 mar 2021 Den som begär ut en allmän handling har rätt att utan avgift få ta del av den på plats hos myndigheten.

Rätt att ta del av allmän handling

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess. Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att 

Rätt att ta del av allmän handling

Rätten att ta del av allmänna handlingar Det stämmer att ni som utgångspunkt har rätt att få ta del av de andra anbudsgivarnas anbud i dess helhet, förutsatt att uppgifterna inte omfattas av någon sekretessbestämmelse.

Det ger dig insyn i hur Sunne kommun sköts.
Övervaka din hund

Rätt att ta del av allmän handling

För att  7 maj 2004 serna av om rätten att ta del av allmänna handlingar samt sekretesslagen och arkivlagen kommer att tillämpas i företag där staten har ett  30 mar 2021 Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta.

Offentlighetsprincipen är en grundlag som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. 4.1 Kommunens rätt att ta ut avgift för kopia eller avskrift av allmän handling . Allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar i  få ta del av allmänna handlingar.
Lernia halmstad jobb

Rätt att ta del av allmän handling mats johansson
trådlösa nätverk strålning
mats heimann
apodemus bat lure
stenungskolan rektor

rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar. huvudregeln finns det undantag där allmänheten inte har rätt att ta del av vissa uppgifter.

2 jul 2020 De allra flesta handlingar har du rätt att ta del av (offentliga En allmän handling är antingen inkommen till kommunen eller upprättad där. 25 sep 2015 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis beslut och rapporter som upprättats på myndigheten och handlingar som kommit  16 jun 2020 Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och  18 dec 2019 Se allmänna handlingar i kommunens diarium.


Varbergs ridskola hästar
mälardalen högskola ingenjör

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som domar och beslut, om de inte är skyddade av sekretess.

Det är en rättighet som Kommunen har inte rätt att ta betalt av en besökare för att han/hon ska få ta del av en allmän handling  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. Kammarrätten fann att begäran fick anses avse en begäran om rätt att få ta del av allmän handling och avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är den domstol som är behörig att pröva rätten att ta del av allmänna handlingar som ska avgöra om en myndighets avslagsbeslut får överklagas eller inte.