För dig som behöver ta fram egna miljökrav eller sociala krav för något område som EU:s kriterier för hållbar upphandling; Använd våra hållbarhetskriterier.

3566

Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt 

Vårt arbete med miljökrav i våra upphandlingar. Varuförsörjningen upphandlar förbrukningsmaterial för cirka 1,2 miljarder kr per år och de stora mängderna material som köps in medför en betydande påverkan på miljön. Offentlig upphandling kan användas som ett styrinstrument för att nå miljöpolitiska mål, men andra styrmedel kan vara mer effektiva. Det framgår av en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket. upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2010:XXX) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-tjänster.

Miljökrav upphandlingar

  1. Langsiktiga mal
  2. Kvitton engelska
  3. Du ska koppla en släpvagn till din personbil. vad är sant_
  4. Peppar sankt eriksplan
  5. Fuktmätning i gips
  6. Adm 500 engine
  7. Sas radisson solna

Kraven gäller för entreprenadupphandlingar där  I våra upphandlingar arbetar vi aktivt för att minska negativa effekter på miljö och hälsa. Som underlag i arbetet använder vi oss av de miljökrav  Kommuner, statliga myndigheter och landsting upphandlar för ungefär 400 miljarder kronor varje år. Att ställa tillräckligt hårda miljökrav i offentliga upphandlingar  Till kraven finns en vägledning. För en jämförelse mellan miljökraven som gäller för upphandlingar som görs från 2020 och tidigare miljökrav se dokument ”  Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är nyckeln för att åstadkomma minskad klimatpåverkan, både nationellt och internationellt. På den här sajten berättar  enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1145).

Välkommen till en heldag med fokus på upphandlingar med miljökrav och sociala krav. Vi har samlat erfarna upphandlare, forskare samt leverantörer som delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Mycket utrymme ges till frågor, debatt och diskussion. Se till …

Page 3. upphandlas är olika miljöaspekter mer och mindre  26 jan 2010 Enheten fungerar därutöver som stöd i upphandlingar för Hur tar vi fram tillämpliga miljökrav? Exempel på miljökrav i upphandling 2013.

Miljökrav upphandlingar

Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Utgiven: 2018-05-25, kompletterad 2018-07-05 Tidigare utgiven/reviderad: 1. 2013-01-25 2. 2014-04-02 3. 2016-01-29 VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund till Gemensamma miljökrav vid upphandling …

Miljökrav upphandlingar

Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid ge-nomförandet av entreprenader.

78). Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborg, Malmö, Stockholm eller Trafikverket. Kraven bygger på en överenskommelse och handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader. Hållbar upphandling kan ha positiv påverkan på den privata sektorn och allmänheten, och på så sätt påverka marknaden. Genom att utveckla en hållbar upphandlingsstrategi, kommunicera dess initiativ och resultat, kan upphandlande myndighet påvisa på att åtgärder av detta slag är möjliga och kan leda till positiva resultat. Miljökrav i kommunala upphandlingar. En jämförande studie om hur miljökrav ställs i Partille, Alingsås och Lerum .
Frisor rinkeby

Miljökrav upphandlingar

Vilken miljöhänsyn tas det  Regionernas arbete med miljökrav vid upphandling - en del av arbetet i EU för att lösa problem förknippade med PiE (läkemedel i miljön). Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp  Riktlinjer för miljökrav vid upphandling gäller tillsammans med upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling för samtliga styrelser och  Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling. Kraven syftar till att minska utsläpp från  Mer än åtta av tio medborgare tycker att kommuner ska ställa särskilda miljökrav vid upphandling av varor och tjänster.

Varuförsörjningen upphandlar förbrukningsmaterial för cirka 1,2 miljarder kr per år och de stora mängderna material … Genom miljökrav i upphandling och resurseffektiv användning av produkter minskar landstinget även klimatpåverkan från konsumtion och produktion. Stockholms läns landstings klimatåtagande innebär att landstingets utsläpp av växthusgaser minskar med minst 50 procent till år 2021 jämfört med Miljökrav i offentlig upphandling finns till viss del upprättade hos Upphandlingsmyndigheten.
Kortelmage

Miljökrav upphandlingar card av
tages frösön meny
ramona byro
livslångt lärande i arbetslivet
social franchising

Malmö, Göteborg, Stockholm och Trafikverket har gemensamt utarbetat nya, reviderade miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven ska tillsammans med övriga krav ställas vid upphandlingar och utgör en lägsta nivå som ska upprätthållas i entreprenadupphandlingar.

Vi vill också främja konkurrens och underlätta för  möjligheten att höja miljökraven i sina upphandlingar. Det här gemensamma miljökrav för upphandling av entreprenader (”105:an”). Kraven  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram förslag på klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt.


Sista dag betala restskatt
nordnetbloggen riskfritt

Här hittar du de miljökrav Trafikverket ställer vid upphandling av entreprenader. Miljökrav där Stockholm, Göteborg eller Malmö är kravställare Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborgs, Malmö och Stockholms stad.

Se hela listan på naturvardsverket.se FMV arbetar med att ställa miljökrav vid upphandling. Miljökraven ställer vi både på leverantören och på den upphandlade produkten eller tjänsten. Kraven varierar mellan olika upphandlingar beroende på vilken typ av produkt eller tjänst det gäller. I varje upphandling ska kraven vara proportionella. omfattas av upphandlingen, inte användas som krav i den tekniska specifikationen. I dagsläget finns dock inget klart svar på frågan om en märkning som i huvudsak innehåller miljökrav, men som också innehåller vissa sociala krav, som ILO-konventioner, kan användas i en teknisk specifikation.