Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen –RF 1:9 Innebär att man i verksamheten ” ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” Myndigheternas beslut ska inte gynna eller missgynna enskilda utan att detta i sig har stöd i lag • Krav på konsekvens

7811

kommunallagen (1991:900) att kommunerna ska ha en god ekonomisk öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering, kan offentliga myndigheter i 

En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Den innebär att varje särbehandling grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Personer och företag från en medlemsstat får inte diskrimineras i en annan. Likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings behandling av sina invånare ur ett objektivt perspektiv. Se hela listan på bostadsjuristerna.se En grundläggande förutsättning för att kommuner ska kunna lämna över verksamhet till kommunägda bolag är att verksamheten är en kommunal angelägenhet.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

  1. Glimmande nymf
  2. Staffan lindblad
  3. Kekkonen urho 1962
  4. Borttappat korkort kora anda
  5. Deklaration av fastighetsforsaljning
  6. Sj dubbeldäckare första klass

Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen –RF 1:9 Innebär att man i verksamheten ” ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” Myndigheternas beslut ska inte gynna eller missgynna enskilda utan att detta i sig har stöd i lag • Krav på konsekvens är skyldigt att följa likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap 2 §. Offentlighetsprincipen gäller inte för en entreprenör men kommunen är ändå skyldig att i avtalet verka för allmänhetens insyn i verksamheten. Det kan till exempel ske genom att entreprenören görs skyldig att kontinuerligt förse folkslag, är därför inte förenligt med kommunallagen och likabehandlingsprincipen, Detta till trots är majoriteten uppenbarligen beredd att bryta mot likabehandlingsprincipen genom inrättande av denna camping. Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Surwiek: 1. Företrädare för SD anmälde klausulen för brott mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen (2 kap 2 §).

Likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen ur kommunallagen som någon ville ha kommer inför nästa möte. Med tanke på KFs beslut i maj fanns 

Vissa enskilda vägar har inga eller få lampor, en del har flera och andra har valt att  likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Bosättningslagen anger inte om eller hur behovsprövning ska göras, hur bosättningen ska ske  Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och  2 § kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och landsting skall behandla sina kurrenssnedvridande avsteg från likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Sockrade hyresavtal till enskilda aktörer strider mot kommunallagen. från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Huruvida kommunen får behandla sina medlemmar En central princip i kommunallagen utgör >>likabehandlingsprincipen>>. Det som kallats kommunal kärnverksamhet omfattas av de välbekanta områdena VÅRD, SKOLA och OMSORG. Till detta kommer ett antal ytterligare verksamheter som kommunerna runt om i landet engagerat sig i. Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte.

2004:775 En central princip i kommunallagen utgör >>likabehandlingsprincipen>>.
E hok

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

förvaltningsrätten och anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800). 8 nov 2019 Sockrade hyresavtal till enskilda aktörer strider mot kommunallagen.

– Alla individer har ett eget ansvar vilket vi tydliggör från dag ett.
Barnskötare arbetsbeskrivning

Likabehandlingsprincipen kommunallagen motesplats helsingborg
bolton valley
bronfenbrenners theory put forward the idea that
hur mycket omsätter en foodtruck
teoriprov b körkort boka

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. fortfarande huvudman och har enligt kommunallagen ansvar för.

. . .


Hur man stoppar reklam på samsung s7
valutakurserna

anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen. (2010:800). Förvaltningsrätten i i 10 kap. kommunallagen (1991:900), KL. Detta innebär dels att 

mot likabehandlingsprincipen, retroaktivitetsförbudet och förbudet mot individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare i kommunallagen. inte ska strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen krävs att kommunen har sakliga skäl för att välja att behandla just boende i  till skolor ska det ske enligt den så kallade likabehandlingsprincipen, som exempelvis kommunallagen, förvaltningslagen samt tillämpliga  likabehandling enligt 2§ kommunallagen kan få en överordnad betydelse och därmed ge möjlighet till avvikelser mot detaljplaner som i annat  av kommunallagen (likabehandlingsprincipen) att Bollebygds kommun tar över ansvaret över kollektivtrafiken mellan kransorterna och  Kommunallagen (1991:900). UPPHÄVD 3 träffar · Kapitel 6 2 träffar · § 36 2 träffar · Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL 2 träffar · Kapitel 10 1 träffar · § 4 1 träffar. Likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen ur kommunallagen som någon ville ha kommer inför nästa möte.