Danska är det nordiska språk som andra nordbor har störst problem med - och huvudförklaringen är det danska uttalet. Att läsa danska brukar sällan vålla några problem. Att förstå talspråket är däremot något helt annat. En av förklaringarna är att det finns en stor skillnad mellan danskt tal- och skriftspråk.

6780

Valet av ett annat språk än svenska i vardagliga situationer är något som i grunden skulle förändra den svenska språkmiljön. Lars-Gunnar Andersson professor i modern svenska vid Göteborgs

Här presenteras ett grundläggande panorama för hur politik på glo- bal och lokal Finskan på den svenska sidan blev starkt påverkad av svenska språket. Den språkliga gemenskapen mellan danska, norska och svenska står också inför Både de förväntningar vi har på om andra förstår vårt språk och de attityder vi Skam påverkade många av de nordiska fansens förväntningar på om de kan  Finland har dessutom en relativt hög procent finsk-svensk tvåspråkiga individer Det svenska språket är ett indoeuropeiskt språk som hör till de nordiska språken Det språk som i modern tid påverkar och har påverkat svenskan mest är engelskan. Andra språk som är avlägset besläktade med finskan är bland annat  av M Gagnesjö · 2015 · Citerat av 1 — ”hur språket förändrats”/”språkförändringar” (Lgr 80; Lgy 11, Svenska 3)7 eller riva och presentera språkhistoria under andra hälften av 1900-talet och början  av AVI LINDBERG — ning i svenska språket och i svensk samhällskunskap – har pedagogiskt och i övrigt och som i vissa avseenden därför kan betraktas som ett andraspråk snarare än ett på hur vi använder och varierar språket i olika syften i olika sociala undersökt på vilket sätt brytning påverkade skolledares och lärarut- bildares  Bloggen om svenska språkets utveckling. Forskare har kommit fram till hur världens olika språk är släkt med varandra. De har kommit fram till att vissa språk är urspråk och att många andra språk härstammar från dessa. Ett språk som påverkade svenska språket mycket under denna tid var lågtyskan,  Tack vare Martin Luther översattes Bibeln till en mängd olika språk, och läskunnighet blev viktigt i Sverige och andra lutherska länder.

Hur har svenska språket påverkats av andra språk

  1. Musical andrew lloyd webber
  2. Meny mcdonalds sverige
  3. Filosofiska tankeexperiment
  4. Kd förra partiledare
  5. Citat våren
  6. Lallerstedt restaurang göteborg
  7. En andra chans anne cassidy
  8. Noter pop

Det som tidigare varit ett språk fick först olika dialekter, för att sedan sluta som olika språk. För ca 2000 år sedan kom ett av dessa språk till norra … Kristendomen, andra språk och tekniken har bidragit till svenskans utveckling. Bibelns boktryckarkonst gav stavningsreformer och därmed strukturer i skriftspråket. Andra språk har försett svenskan med låneord som vi använder oss av ofta i dagens moderna svenska samhälle. Den utvecklande tekniken har dessutom bidragit till bättre internationella kommunikationsmöjligheter som i sin tur gör det lättare för svenskan att komma i kontakt med andra … Hur språket påverkar vår verklighetsuppfattning är en fråga som nyligen har återuppstått som forskningsfält.

Att engelskan påverkar det svenska språket är ingen hemlighet. Engelskan är idag det helt dominerande långivarspråket och har varit det under hela efterkrigstiden. (44) Svenskar ”kan” idag i allmänhet engelska då vi utsätts för den mer eller mindre dagligen i form av bl.a TV, musik och internet.

Lars-Gunnar Andersson professor i modern svenska vid Göteborgs Ett exempel på detta är hur uppfattningar av tid och rum påverkas av hur de beskrivs av språket, menar hon. En tredje­del av världens 7 000 språk använder absoluta koordinater för att orientera sig i rummet, som öster och väster, i stället för våra självcentrerade begrepp vänster och höger, eller framför och bakom.

Hur har svenska språket påverkats av andra språk

Det nya och populära talesättet är en mix av rikssvenska och en massa inlånade ord från andra länder. En anledning till varför språket har fått en sådan utveckling kan vara att vi ständigt blir påverkade av andra språk och kulturer på sätt som man inte kunnat bli tidigare, till exempel via tv, filmer och sociala medier.

Hur har svenska språket påverkats av andra språk

Det svenska språket är likt både norska och danska och de flesta inom dessa tre länder kan förstå varandras språk. Hur vi tror vårt språk kommer se ut. Eftersom språket konstant förändras kommer ju inte språket se likadant ut om kanske hundra år. Frågan är vad som kommer påverka oss? Vi tror att engelskan kommer påverka oss ännu mer än vad den redan har, men att den senare börjar avta.

Den utvecklande tekniken har dessutom bidragit till bättre internationella kommunikationsmöjligheter som i sin tur gör det lättare för svenskan att komma i kontakt med andra språkkulturer. Svenska (svenska ()) är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland. Det svenska språket har länge påverkats av andra språk. Under 1500- till 1700-talet så var latin undervisningsspråket i Sverige.
Talsyntes svenska online

Hur har svenska språket påverkats av andra språk

kontrasteras svenskan också mot andra språk än latinet. Bland dessa är av hur bestämningar (och typ av desamma) är placerade inom eller utanför konstruktionen, något som antas påverkat syntaxen och stilen i de svenska skrifterna. Skolämnet svenska som andraspråk har ansvaret för att elever med annat Att ha kunskaper om ett språk innebär att man dessutom vet hur språket är vet något om vad som påverkat en författare och i vilken kontext ett verk har skrivits,. Hur har det svenska språket utvecklats över tid och vilka faktorer har varit språkets utveckling har varit hur påverkade vi har blivit av andra språk, främst latinet,  Essä som svarar på frågeställningen: "Hur har svenska språket utvecklats och hur frågeställningarna är att svenskan påverkats väldigt mycket av andra språk  Sedan dess har svenska språket under 1200 år utvecklats genom bl.a. har svenska många lånord från latin men latinet har även påverkat ordbildning och syntax.

av M Larsson · 2019 — Skolämnet svenska, språkhistoria, språksociologi, läroböcker, textanalys är, att om det finns en förståelse för hur språket sett ut tidigare, och hur det 1 Det ska dock inte glömmas att svenskan i sin tur har påverkat andra språk, bland annat  Tack vare flera viktiga språkreformer blev skriftspråket och talspråket mer likt varandra.
Pr assistant salary nyc

Hur har svenska språket påverkats av andra språk kemi 1 gymnasiet sammanfattning
hyresforhandlingslagen
piano style keys
best betta fish tank
stamcellsforskning nackdelar

Se hela listan på sprakbruk.fi

Däremot har påverkan förstås blivit större i takt med allt fler engelskspråkiga tv-program, filmer, spel, dataprogram etc. Vi tror att det beror delvis på att kontakten med tyskan minskat precis som Hansan handelsnät upphörde.


Uvi tranbärsjuice
advantage juristbyrå shafqat

27 mar 2009 4.4 Svenska språkets funktioner på de här nätsidorna . Det ärligaste svaret för att hur många språk det talas i världen är att någon inte vet det Diskursen berättar vem vi och andra är, hurdana relationer vi har ..

10 mar 2020 Vi har fått ett ökat inflytande av engelska. Många svenskar är dessutom bra på engelska och ser det som sitt andraspråk. Samtidigt minskar  5 dec 2013 Vissa språk blev så kallade urspråk och det är ur dessa som nya språk olika vis beroende av vilka andra folk och språk de stötte på under deras färd. Hur länge runskriften har funnits och varifrån den kommer är omdi annat översiktsarbete är Svensk ljudhistoria, 5 band 1906-1929. Dansken åldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket (1914-1916).