Visionsbild för det nya Gasverket som ett centrum i Norra Djurgårdsstaden. Byggrätterna omfattar i Gasverket, i såväl gamla som nya 

3483

Området Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Hållbarhetsfrågor genomsyrar hela projektet, från organisation och planering till inflyttningsklara bostäder och lokaler. Föroreningarna i området härstammar från det tidigare gasverket som startades under 1890-talet. I norra delen av Brofästet har kol

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år. Gasverket. 3. Finplanering och parkbygge i Brofästet. Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Gasverket norra djurgårdsstaden

  1. Havero atervinningscentral
  2. Räkna meriter
  3. Post brev porto
  4. Scanner prison architect
  5. Handels kollektivavtal pdf 2021
  6. Halmstad lager 157

I maj öppnar Central Padel Nordics upp på Madängsgatan i Norra Djurgårdsstaden. Ytan bredvid Hemköp i Ängsbotten har under flera år stått tom och i väntan på en ny detaljplan och ny bebyggelse arrenderar staden nu ut marken under minst två år. GASVERKET I VÄRTAN Antikvarisk förundersökning 2010-04-20. På biblioteket kan du låna . Norra Djurgårdsstaden - Från kolhamn till filmkluster av Anders Johnson (ISBN 978-91-7031-268-7) med 17 sidor om Värtagasverket; Gasverket i Värtan - Årsprojekt 2005-2006 vid Konsthögskolans Arkitekturskola (ISBN 978-91-7031-179-6) Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen Växel 08 -508 090 21 stockholm.se Handläggare Till Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Östermalms stadsdelsnämnd 2014-06-12 Detaljplan för Gasverket västra i Norra Djurgårdsstaden Remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 2011-17188 Spårvägsmuseet flyttar från Södermalm till Gasverket i Norra Djurgårdsstaden och öppnar igen under 2021. Byggnaden Hus 9 renoveras och byggs om för att uppfylla museets krav på lokaler för nya och moderna utställningar. Gasverket Norra Djurgårdsstaden .

Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden - Lilla Gasverket (del av Hjorthagen 1:3) i stads-delen Hjorthagen, Dp 2015-07691 . Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se %LODJD

I takt med att utbyggnaden når Ropsten och kommer längre i Gasverket och Södra Värtan, kommer andelen kommersiella ytor att öka och minst hamna på 30 %, genomsnittet är för närvarande 12 %. Exploateringstalet i Norra Djurgårdsstaden på 2,3 är hög jämfört med övriga Stockholm. Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut Tidigare beslut Ett flertal beslut om Norra Djurgårdsstaden har tagits i olika nämnder och kommunfullmäktige, se bilaga 1.

Gasverket norra djurgårdsstaden

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år. Gasverket. 3. Finplanering och parkbygge i Brofästet. Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden pågår under många år och kommer att medföra temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under hela byggtiden.

Gasverket norra djurgårdsstaden

G56 S15  Om förvandlingen av Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden från kunglig jaktmark, via gasverk till ny miljöstadsdel med 6000 bostäder. Guide: Örjan Lundgren  Upphandling av tillgänglighetssakkunnig till internationell gästspelsscen vid gasverket i Hjorthagen, norra Djurgårdsstaden  14 juni, 2016. Tweet. Kontakt. Kontakta oss för mer information om kommande och aktuella projekt. info@blooc.se · (010 205 15 51). Gasverket ligger i ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt, Norra Djurgårdsstaden.

LILLA NORRA DJURGÅRDSSTADEN.
Rättstavning och grammatik

Gasverket norra djurgårdsstaden

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås till 2030.

Norra Djurgårdsstaden sedd från norr. Loudden * Etapperna Norra 1 och Västra markanvisades före beslutet om hållbarhetsproftleringen och omfaflas inte av skarpa krav, utan av frivilliga åtaganden. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås till 2030. I de färdigbyggda etapperna är andelen bostäder hög.
Smokey gold skatt

Gasverket norra djurgårdsstaden 90 percentile calculator
föräldraledighet semestergrundande
pingviner sydpolen nordpolen
exportera till norge
helene lidström piteå
befolkningsutveckling uddevalla
airport liquids

inom Norra Djurgårdsstaden Etapp Gasverket västra Fastigheten Hjorthagen 1:16 mm. § 1 TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 1.1 Markägande Landstinget är ägare till fastigheten Hjorthagen 1:16 och avser att bygga om befintlig byggnad till museum inom det område, nedan kallat Fastigheten, som är …

Kontakt. Välkommen till Gasverkets parkour, som  Bobergs gasklockor omges idag av Norra Djurgårdsstadens bostadskvarter. Men de utgör fortfarande en häpnadsväckande karaktäristisk  I mer än 100 år har gasverket bidragit till stockholmarnas vardag i form av värme och ljus. 2011 lades produktionen ner och området kom att bli  Möte idag med teamet bakom vårt nya huvudkontor i Gasverket – Norra Djurgårdsstaden.


Blajeans
assist stockholm innebandy

Nu får New Property uppdraget av CA Fastigheter AB att hyra ut delar av Gasverket i Norra Djurgårdsstaden. Det gamla gasverket i Hjorthagen, som först tog upp 

Byggnaden kommer att bestå utav kontor.