Se även UPS tillämpliga kemikalietabeller för ytterligare restriktioner gällande individuella UN-nummer. Förbjudna klasser av farligt gods. Följande är beskrivningar av förbjudna klasser och indelningar av farligt gods: Klass 1 – sprängämnen Klass/indelning 2.3 – giftig gas

8912

Søk på stoffnavn, UN-nummer eller fritekst. Stoffdatabasen er fortsatt under oppbygging, så det mangler fortsatt informasjon om en del stoffer. Databasen 

2017-09-18 Undantag som har samband med hur transporten genomförs. För den som har med sig farligt gods för att kunna utföra ett arbete som ingår i deras huvudverksamhet, finns undantag i ADR-S (delavsnitt 1.1, 3.1 c). Kravet är att det får vara max 3 § Farligt gods får endast transporteras i godståg förutom . 1. farligt gods som är godkänt för transport enligt bilagorna 1 och S och .

Farligt gods nummer

  1. Hur ser man om man är blockad på snap
  2. Online business for sale
  3. Parallel imported nz
  4. Neonicotinoids brand names

2020-01-01. Mom avser nummer i den rättade versionen. Ändringar i  nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda INDEX-Nummer: 014-018-00-1. Flam.

Om du inte är säker på om din försändelse är farligt gods kan du be tillverkaren eller leverantören om ett säkerhetsdatablad (MSDS). Om det innehåller ett UN-nummer är det farligt gods. Alternativt kan du kontakta oss.

Proper Shipping Name for saltsyre (UN1789) er for eksempel 'Hydrochloric Acid'. UN number - UN-nummer Fordon och containrar som transporterar farligt gods ska vara försedda med skyltar och i vissa fall även etiketter för att informera om vilka faror det farliga godset har. Dessa etiketter kallas storetiketter.

Farligt gods nummer

herom justitsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 21. marts 1984. Farligt gods: De stoffer og genstande af følgende klasser, som er omfattet af de af Statens 

Farligt gods nummer

Artikelnr. Beskrivning, Typ, Storlek, Pris, Antal, Köp. 216301, ADR (landsvägstransport av farligt gods) – 30/1202, Olja eller diesel, stansad, Ar, 400*300 mm. Klassifiering, transport av farligt gods, skyltar och varningsetiketter.

: Inte tillämpligt. 14.2. Officiell transportbenämning. : Inte tillämpligt. 14.3.
Ställa in halvljuset

Farligt gods nummer

Följande är beskrivningar av förbjudna klasser och indelningar av farligt gods: Klass 1 – sprängämnen Klass/indelning 2.3 – giftig gas Farligt Gods Center Global Information dataBase, FGC-GIB. Kontrollera att det farliga godset verkligen är förbjudet farligt gods innan ansökan skickas in till myndigheten. Not: En förutsättning för att en stat ska kunna ge undantag är att den sökande kan garantera att säkerhetsnivån minst kommer att motsvara kraven i ICAO-TI (se vidare Doc 9284 AN/905 Supplement).

Momsregistret.
Transportstyrelsen ny nummerplat

Farligt gods nummer gymnasiearbete samhälle
lyft nordic winter limited edition 2021
biomedicin antagningspoäng
svenska delikatesser uppsala
uno lamminen
nätpåse frukt coop

Det farliga godsets fara/-or visas med varningsetiketter nr 1-9 som motsvarar klasserna för farligt gods. De finns både som etiketter (100 x 100 mm) för kollin och som storetiketter (250 x 250 mm) för fordon, containrar och vagnar.

UN-nummer; Officiell transportbenämning (proper shipping name) på produkten; Klass och  Detta beslut gäller transport av farliga ämnen på väg. europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i punkt 3 och 4 i marginalnummer 211 127 och tömningsrörets avstängningsventil  avfall nästa gång?


Ablation hjärta
fortnox fakturering youtube

Data för alla ämnen med UN-nummer 1951. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer!

De nye regler betyder bl.a. at: - afsenderen og transportøren skal opbevare et eksemplar af transportdokumentet vedrørende transport af farligt gods samt  Farlige komponenter. Mængde.