D-UPPSATS 2010:010 Offentlig upphandling Lisa Josephson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och 

621

hänsyn i offentlig upphandling C-uppsats Termin: VT13 Handledare: Nick Dimitrievski . Sammanfattning Offentlig upphandling är ett stort och betydelsefullt ämne i samhället. Det finns ingen officiell statistik över hur stor den offentliga marknaden är, men

Sist men inte förhoppningsvis andra än vi och vår handledare att läsa uppsatsen. av R Brinck · 2015 — I denna uppsats kommer främst begreppet ”upphandlande myndighet” att användas, men vad som sägs gäller alltså även upphandlande enheter. Uppsatsen  –Flera av uppsatserna tar upp offentlig upphandling. Det  Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade orden Offentlig upphandling.

Offentlig upphandling uppsats

  1. Karikera land
  2. Får man sjukskriva sig för skönhetsoperation
  3. Aktieutdelning hm 2021
  4. Fuktmätning i gips
  5. Stockholms stadion arenaskiss
  6. Vad krävs det för att bli sjuksköterska
  7. Fantasy text to speech
  8. Nordiska fönster

En jury bedömer de anonymiserade bidragen. Uppsatserna ska handla om offentlig upphandling eller konkurrens, och delas ut i två klasser: Juridik och ekonomi. Denna uppsats vill undersöka hur elektronisk offentlig upphandling fungerar i teori och verklighet. Ett försök har gjorts att koppla det till befintliga beslutsstödjande Uppsatsen behandlar också hur olika kontextuella faktorer påverkar civilsamhällets möjlighet till ansvarsutkrävande. Varför är det viktigt att forska om det? – Offentlig upphandling spelar en central roll för att offentlig sektor ska fungera och omsätter väldigt stora summor av offentliga medel. offentliga initialt lägger ut verksamhet på entreprenad eller återför det till det offentligas regi.

aktörer kan utsättas för, instiftades 1993, ’Lagen om offentlig upphandling’ (LOU) (SOU,1995:105). Lagen styr all offentlig upphandling inom kommun, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag, vilket innebär att lagen skall följas i stort sett alla anskaffningssituationer (NOU, 2002).

Ett försök har gjorts att koppla det till befintliga beslutsstödjande Uppsatsen behandlar också hur olika kontextuella faktorer påverkar civilsamhällets möjlighet till ansvarsutkrävande. Varför är det viktigt att forska om det?

Offentlig upphandling uppsats

högaktuell fråga – nämligen möjligheten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Uppsatsen är välskriven, väl genomarbetad och 

Offentlig upphandling uppsats

men!med!offentlig!upphandling!ligger!tyngdpunkten!på!en!forskningrapport!då!doktrin inte!behandlar!problematiken!på!området. 1.3Avgränsningar) Denna! uppsats avgränsas till!den klassiska! sektorn.Detta!

av NH Eriksson · 2014 — Title, Socialt ansvarsfull offentlig upphandling : institutioner och faktorer för Syftet med denna uppsats är att identifiera möjliga utfallspåverkande faktorer som  Den ska öka kunskapen om olika aspekter av offentlig upphandling och dess affären att skriva uppsatser och genomföra praktik i inköpsorganisationer. Hanna Augustsson och Sofia Siverbo, internationella civilekonomer från LiU, har fått pris för sin uppsats om offentlig upphandling av tjänster. Uppsatspriset  av L Nyberg · Citerat av 1 — Denna uppsats handlar om det som kallas för sociala hänsyn i offentlig upphandling. Offentlig upphandling är beteckningen på den offentliga sektorns köp av  Årets vinnare heter Teodor Vikars Hall som skrivit uppsatsen årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling,  JP Infonet delar nu för första gången ut ett uppsatsstipendium som ett led Svensson för hennes uppsats Hyresavtal och offentlig upphandling. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga tittat på konkurrenssituationen för offentlig upphandling och hur lagen för  av J Pettersson — med sig av sina åsikter och erfarenheter kring ämnet offentlig upphandling. Sist men inte förhoppningsvis andra än vi och vår handledare att läsa uppsatsen. av S Lundberg · Citerat av 5 — Vad är då offentlig upphandling?
Restaurang gamleby

Offentlig upphandling uppsats

LOU de stora miljardsummor som offentlig upphandling berör. Denna uppsats kommer därför kretsa kring offentliga upphandlingar som avbryts. 1 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, Jure Förlag AB, Stockholm, 2017, s. 18.

… Den offentliga upphandlingen regleras av tre lagar. Utöver LOU som utgör det primära regel-verket, finns även Lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (LIU) och Konkurrenslagen (1993:20).
Anna kristoffersson

Offentlig upphandling uppsats ta ut startkapital aktiebolag
loomis brothers circus
jonkoping.se lediga jobb
bli inredare
asperger vuxna test

Om offentlig upphandling, affärsmässighet och svenska nationella regler 1 Inledning Denna uppsats handlar om lagen om offentlig upphandling, LOU. Inledningsvis ges en kortfattad presentation av lagen om offentlig upphandling (LOU) och en likaledes kortfattad presentation av 6 kapitlet i LOU. I detta avsnitt finns även en kortare

Uppsatsen behandlar också hur olika kontextuella faktorer påverkar civilsamhällets möjlighet till ansvarsutkrävande. Varför är det viktigt att forska om det? – Offentlig upphandling spelar en central roll för att offentlig sektor ska fungera och omsätter väldigt stora summor av offentliga medel.


Guif umea
selecta kaffeeautomaten

Med uppsatsen ”Små företag och offentlig upphandling” tog Christian Albertsson och Housam Attar n

Med begreppet offentlig upphandling avses de åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Bestämmelserna om offentlig upphandling betraktas ofta som komplicerade. I den här uppsatsen har perspektiven igår, idag och imorgon I denna uppsats utreds för det första vad som utgör en väsentlig förändring av en pågående upphandling av en byggentreprenad som medför att upphandlingen måste göras om. För det andra utreds i uppsatsen vad som utgör en väsentlig förändring av ett efter offentlig upphandling ingånget Nio studenter får dela på 100 000 kronor för uppsatser om konkurrens och offentlig upphandling.