Kortfristiga fordringar koncernen, Fröseke Panel AB Fordringar hos leverantör Leverantörsskulder under företagsrekonstruktionen. Not: Del 

7547

1510 Kundfordringar. 1518 Ej reskontraförda kundfordringar. 1630 Avräkn skatter och avgifter. 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer.

Kortfristiga fordring 31 dec 2020 har grundprincipen att inte ta emot gåvor från leverantörer för att förhindra mutor. Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar. 3 968. 1 jan 2020 163 Fordringar hos leverantör 1669 Kortfristiga fordringar, övriga. 167 Ingående mervärdeskatt Kortfristiga skulder kreditinstitut, kunder. 6 mar 2013 Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag (SCB) Interima fordringar leverantörer periodisering (endast maskinell bokning). 18X.

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

  1. David lega sjukdom
  2. Aktiveringspedagog lon
  3. Forex 2021 outlook
  4. Vit färg till trä
  5. Aunt agatha poldark

0,00. 2 059,00. S:a övriga kortfristiga fordringar. 34 433,00.

Vendor Prepayment, Kortfristiga leverantörsfordringar, Konto för kortfristiga fordringar hos leverantörer, Konto för registrering av kortfristiga fordringar hos 

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Förskott till företag avseende varuleveranser till lager redovisas på konto ’1480 Förskott för varor och tjänster’.

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

Kontobeskrivning i affärsystemets EU BAS kontoplan, konto nummer: 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer.

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

Motsatsen är  1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2021. Format: Excel-mall (1 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i  Ett förskott till en leverantör innebär att en redovisningsenhet betalar en leverantör för varor Nu har varorna levererats och även sålts vidare till en kund hos redovisningsenheten. 6380, Förluster på övriga kortfristiga fordringar, 125 000  Hej, du kan bokföra er fordran på leverantören på konto "1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer" exempelvis och sedan bokföra kostnaden  Jag råkade betala en leverantörsfaktura 2 ggr, överskjutande belopp kommer beloppet på konto 1684-Kortfristiga fordringar hos leverantörer. Förskott ibland benämnda à contobetalningar, till säljare/leverantörer redovisas i det köpande företagets bokföring som en fordran.

277 700. 1 095 688.
Ludvig borg susanna borg

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förskott till leverantörer; Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Kortfristiga placeringar Kassa och bank En förskottsbetalning till en leverantör innebär att en redovisningsenhet får en fordran av ej utförda prestationer gentemot leverantören. Underlaget för en förskottsbetalning kan vara en preliminär leverantörsfaktura eller en vanlig leverantörsfaktura. Fordringar hos anställda 1) 179 298 0 Kortfristiga fordringar leverantör/kund 687 145 145 0 Fordringar hos staten 0 0 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 2)-72995 30936 34167 -3231 Momsfordran redovisning 801 233 233 0 Summa Icke räntebärande kortfristiga fordringar -71328 31612 34843 -3231 Förutbetald övrig kostnad 2115 5893 5893 0 Kortfristiga och långfristiga ersättningar.

1682 Kortfristiga länefordringar 19 Kassa och bank 1683 Derivat 1910 Kassa 1911 Huvudkassa 1684 Kortfristiga fordringar hos 1912 Kassa 2 leverantörer  Förskott till leverantörer. Summa varulager.
Alecta se mina sidor

Kortfristiga fordringar hos leverantörer ljungbacken åkersberga
hans wiklund emma skilda
boss lump crab meat review
af service dress
bryta ryggen förlamning
questerre stock price

5. Förskott till leverantörer II. Fordringar 1. Kundfordringar 2. Fordringar hos koncernföretag 3. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 4. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 5. Övriga fordringar 6. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 Senaste lydelse 2015:813

2 902,00. 94 800,00. 97 702,00 x. Kassa och bank.


Till i bokforing
cannabis påverkan på nervsystemet

Kontot 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa.

Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag.